IV. Den s Vaší nemocnicí

Letošní ročník byl zaměřen na SRDCE a ZRAK. Návštěvníci se dozvěděli, jak správně poskytnout první pomoc, masáž srdce či jak ošetřit nejrůznější poranění oka. Zdravotníci očního oddělení otevřeli své pracoviště všem zájemcům o preventivní vyšetření (měření nitroočního tlaku), přičemž příchozí měli možnost shlédnout, jak funguje štěrbinová lampa nebo se díky připraveným panelům seznámit s očními vadami a optickými klamy.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), oblastní pobočka Vsetín, připravila expozici speciálních pomůcek. Dle Ing. Dagmar Filgasové ze SONS Vsetín byl největší zájem o speciální brýle, které nejčastější oční vady simulují. Školáci a dospělí si vyzkoušeli používání Braillova písma, zvukovou střelnici nebo tzv. zvukové pexeso či další stolní hry pro zrakově postižené. O tom jak je důležité správně vidět a být viděn se posluchači mohli dozvědět na stanovišti Policie ČR, jejíž zástupci vyzdvihovali důležitost používání reflexních bezpečnostních prvků a současně představili kampaň "Vidíš dobře?", zaměřenou na prevenci a odhalování skrytých očních vad.

Den s vaší nemocnicí se věnoval i dalším lidským smyslům. V audiologické komoře na oddělení Ušní, nosní, krční se příchozí dozvěděli více o vyšetření sluchu a také o správném stravování, přičemž jim nutriční terapeutky zodpovídaly četné dotazy. Pro návštěvníky byla připravena řada preventivních vyšetření, jako vyšetření plic (orientační spirometrické vyšetření), měření tlaku a cukru (glykémie na lačno) a navíc si mohli prohlédnout nové rehabilitační zázemí i pracoviště ergoterapeuta.

Den s vaší nemocnicí již tradičně vzniká ve spolupráci se vsetínskou zdravotnickou školou (MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín), Českým červeným křížem (ČČK) Vsetín, Zdravotnickou záchrannou službou ZK, Hasičským záchranným sborem ZK, občanským sdružením Líska a dalšími.

Všem, kteří se podíleli na organizaci akce, patří velké poděkování!

Zdroj: Tisková zpráva Vsetínské nemocnice a.s.