Soutěž v japonském přednesu

Již 41. ročník soutěže v japonském mluveném projevu Nihongo Benron Taikai se odehrál 22. dubna 2017 v Paláci Lucerna, Praha. Akce se konala pod záštitou Česko-japonské společnosti a několika dalších organizací. Firma INDET SAFETY SYSTEMS a.s. (ISS) se připojila k firmám, které akci podpořily, a poskytly finanční prostředky na nákup cen pro výherce. Za ISS se účastnili S. Moriyoshi (Bureau of Corporate Strategy, dále jen Bur. CS)* a K. Kissová (CP Dept.). 

Soutěž zahájil pan Toru Furugori z Velvyslanectví Japonska v České republice. Ve svém proslovu propojil umění mluvy s filozofií bojových sportů, které si zakládají na propojení tří prvků, tj. duše neboli šin, techniky gi a těla tai. Zdůraznil, že skutečně dokonalé představení lze dosáhnout jedině jejich souladem. K závěru podotkl, že v dnešní době sice mnozí preferují komunikaci přes internet a piktogramy, ale i přesto je nutné dbát na řádnou mluvu a o to důležitější je udržovat obdobné soutěže, kde uchazeči demonstrují své rétorické dovednosti.

Benron Taikai je přístupná veřejnosti a účastnit se jí může každý student japonštiny. Většinou jsou soutěžící mladší věkové kategorie, ale letos tomu bylo jinak a bylo zajímavé a motivující vidět, že i starší generace se učí i tak těžkému jazyku, jakým japonština určitě je. Témata proslovů byla různá od zkušeností při studiu, přes koníčky jako sport, vaření až po osobní výzvy, které museli řečníci překonat. Na proslov měli jenom pár minut, ale i přesto dokázali zaujmout nejen porotu, ale i publikum, které pak hlasovalo pro nejvíce podmanivý přednes, který získal speciální cenu obecenstva.

Během přestávky připravila Česko-japonská společnost program v podání pěveckého sboru, který zazpíval jak japonskou, tak českou písničku. Celou akci lze hodnotit velice pozitivně a doufáme, že každým rokem bude účast jenom růst. 

                                           

* Kancelář korporátní strategie 

                                                                                                                        (KK, CP Dept.)