Vzdělání

Chceme vzdělanou společnost a kvalifikované pracovníky.

Spolupracujeme se středními a vysokými školami