O ISS

Akciová společnost INDET SAFETY SYSTEMS a.s. (zkráceně ISS) se zabývá výrobou pyrotechnických iniciátorů a generátorů plynu pro moduly pasivní ochrany v automobilech, tj. předpínače bezpečnostních pásů a inflátory airbagů. Navazuje na tradici výroby průmyslové pyrotechniky ve Vsetíně a rozvíjí technologie vyvinuté mateřskou firmou Nippon Kayaku Co., Ltd.

Fúzi INDET SAFETY SYSTEMS a.s. a Nippon Kayaku CZ, s.r.o. se k 1. lednu 2011 rozšířilo portfolio ISS o vyvíječe plynu.


Oficiální název:        
INDET SAFETY SYSTEMS a.s.
Sídlo firmy: Bobrky 462, 755 01 Vsetín, ČR

IČ: 25114638
DIČ: CZ25114638

Statutární zástupce: Susumu Tokutake (Prezident)

Datum založení: 20. 3. 1997
Základní jmění: 361 mil. CZK
Společnost je vedena Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2925.

Počet zaměstnanců k 31.1.2018:   978
 

FIREMNÍ ZNAČKA A MOTO

logo


Logo společnosti je tvořeno třemi prvky - grafickým znakem (tzv. kytičkou), názvem společnosti a doplňkovým textem "Nippon Kayaku Group", který informuje, že společnost je součástí celosvětově působící skupiny Nippon Kayaku.

MISE

"Žádný systém nemůže pracovat bez spolehlivého srdce. Pyrotechnika ISS: Srdce automobilových bezpečnostních systémů."

"Žádný systém nemůže pracovat bez spolehlivého srdce. Pyrotechnika ISS: Srdce automobilových bezpečnostních systémů."

 

Leták

Leták si můžete stáhnout zde.


 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

 


 

Historie

2016
06/2016

5. června 2016 oslavila skupina Nippon Kayaku sté výročí od svého založení.


2014
02/2014
Oslava 15. výročí od vstupu japonského akcionáře do ISS.


2013
12/2013

Otevřen nový výrobní závod – Lokace 4 na Bobrkách.


2011

r /> 01/2011
Dne 1. ledna 2011 došlo ke sloučení společnosti INDET SAFETY SYSTEMS a. s. (ISS) a Nippon Kayaku CZ, s.r.o. (NKCZ). Následnickou společností se stala INDET SAFETY SYSTEMS a. s. NKCZ k tomuto dni zanikla.


2008
02/2008
Změna sídla společnosti na Bobrky 462, Vsetín. (Dříve Jasenice 713, Vsetín).
 

2007
09/2007

Administrativní centrála a sklady přesunuty na Bobrky, Vsetín.
 

2006
11/2006
Zahájena výroba LW Mikro Gas Generátorů.
05/2006
Zahájena výroba CB Mikro Gas Generátorů.
03/2006
Vyroben 100 miliontý kus PLSQ.
02/2006
Založena sesterská společnost Nippon Kayaku CZ, s.r.o.
 

2005
06/2005
Oficiální otevření Technologického centra, dnes známého pod zkratkou R&D.
 

2004
04/2004
Změna akcionářské struktury: Nippon Kayaku získala 100% podíl akcií ve firmě.
 

2003
10/2003

Firma certifikována dle standardu jakosti ISO/TS 16949:2002.
04/2003
Expedována první dodávka MGG s GTMS squibem.
 

2002
12/2002
Firma certifikována dle standardu ISO 14001.
08/2002
Expedována první dodávka MGG.
03/2002
Nainstalována první sestavovací linka GTMS squibů.
 

2001
12/2001

Firma certifikována dle standardu jakosti QS 9000.
02/2001
Naistalována první sestavovací linka pro výrobu MGG.
 

2000
07/2000

Firma certifikována dle standardu jakosti ISO 9001.
02/2000
Změna akcionářské struktury: firma 100% vlastněna japonskými korporacemi Nippon Kayaku a Nichimen.
 

1999
01/1999

Do firmy ISS vstoupili japonští investoři (join venture Nippon Kayaku, Nichimen a ZV Indet). Firma zahájila svou činnost výrobou plastových squibů.
 

1997
03/1997

Založení společnosti INDET SAFETY SYSTEMS a.s. (ISS)